Masinatreeningud

Masinatreeningutel kasutame Joseph Pilatese algupäraste disainide alusel loodud seadmeid, mis on toodetud USA ettevõtete Peak Pilates ja Balanced Body poolt. Seadmete kohta saad pikemalt lugeda allpool.

Seadmetunnis osaleb korraga kuni 3 inimest, nii on tagatud treeneri tähelepanu iga õpilase sooritusele.

reformer

NB! Enne esmakordset masinatreeningul osalemist on tarvilik võtta üks personaaltund või osaleda alustajale mõeldud workshopil, kus treener tutvustab seadmete tööpõhimõtteid ja kasutamist. Samuti tulevad kasuks teadmised algtaseme matirepertuaarist.

Masinatreeningu tund kestab 55 minutit.

 

Kasud, mida seadmetreeningust saad:

  • treenimine vastupanuvedrudega seadmetel joondab ja tasakaalustab keha, nii tekib parem tunnetus kehast kui tervikus;
  • tugevdad igapäevaseks liikumiseks vajalikke põhilihaseid (sobib väga hästi ka traumajärgseks taastumiseks või sünnitusjärgseks treeninguks);
  • Reformeril treenides tugevdad tallavõlve, mis on omakorda hea rühi ja pingevaba liikumise üks alustaladest, sest jalatalla asend määrab sinu keha joondumise seistes ja kõndides;
  • pikendad ja sirutad keha, vabastades pinges lihased ja tugevdades süvalihaseid.

 

Masinatreeningutel õpetame sulle:

  • õiget jalgade joondumist ja lihastasakaalu saavutamist;
  • süvalihaste ja pindmiste lihaste koostööd – keha hakkab toimima kui tervik;
  • kuidas parandada tasakaalu, koordinatsiooni, painduvust ja liikuvust;
  • keha oskust kontrollida oma igapäevast liikumist (ka sporti tehes).

 

Nõuanne: treeningutel suhtle aktiivselt õpetajaga ning võta eesmärgiks aja jooksul järgmisele tasemele jõuda. Nii esitad endale pidevalt põnevaid väljakutseid ja hoiad end jätkuvalt motiveerituna.

 

Masinatunnid jagunevad järgnevalt:

Algajad

Algajate tund on neile, kes on läbinud alustajate paketi raames personaaltunni või osalenud algajatele mõeldud workshopil. Samuti tulevad kasuks matitreeningul omandatud oskused.

Seadmetunnis õpid selgeks esimesed põhiharjutused, suurima rõhu paneme kere keskosa tugevdamisele, vaba liikumise saavutamisele ja jalgade tööle ning joondumisele.

Eelnev vajalik kogemus: 0–1 aasta.

 

Tase 1

Esimese taseme tund eeldab baastaseme oskusi, millele teeme lisaks suurema ulatusega harjutusi. Läheb veelgi põnevamaks, sest kasvab enesekindlus ja kontroll oma soorituste üle.

Harjutuste lihvimiseks, parema kehatunnetuse saavutamiseks või abistava vahendina uue harjutuse õppimisel kasutame nii pinki kui ka Reformerit.

See tund on sulle, kui sul on kogemusi 1–2 aastat.

 

Tase 2

Sooritus läheb keerukamaks ja kiiremaks ning repertuaari lisanduvad head tasakaalu nõudvad harjutused.

Teisel tasemel treenimine eeldab vähemalt kaheaastast kogemust ja keha võimekust treenida väiksematel tasapindadel.

 

Tase 3

Kolmanda tasemeni jõudmiseks läheb tarvis kannatlikku meelt ja valmisolekut õppida oma keha kuulama, sest siin treenimiseks on tarvilikud kõik senini õpitud oskused (soorituse ideaalne kontrollimine, teadlikkus keha liikumisest ja jõukeskme rakendamine).

Harjutused on keerukad ning eeldavad suurepärast koordinatsiooni, tasakaalu, head painduvust, liikuvust ja tugevust.

Kolmas tase on sinu jaoks sobilik, kui oled treeninud vähemalt 4 aastat.